Kristály, -és egyéb Szellemi tanítások

 

Az általánosságban nevezett „felemelkedés” nem más, mint

egy tudat,- egy szemléletmód váltás. Egy döntés. Egy választási lehetőség.”

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Menü
 
Metamorf
 
Kristályokról
 
.....................
 
Tapasztalatok
 
...................

 
Istennők
 
Kristályintelligencia és multidimenzionális kommunikáció

Az alapesszencia megismeréséhez minimum alapszinten szükséges ismerni a multidimenziónális rendszer működését. Mindig egy alapmondatból indulok ki, melyre ráépítem az alapinformációt, ami rávezet a multidimenzionális rendszer felépítésére és a rendszerben történő mozgásra, amennyire számunkra most szükséges. Ezáltal könnyebben megértjük a saját jelenünket és minden más energia, lény jelenlétét, mozgását. Feladatokat is kapsz, csináld meg!

multidimenzionális komunikáció

Kristály Intelligencia

Az anyag és egyes helyeken félinformációnak tűnő magyarázat a végére tisztul le, áll össze, ill. a következő részekhez kapcsolódik.

Kristály Intelligencia:

 • Egy Intelligens multidimenzionális finom-energia, ami magában foglalja a Fénytudat, ( Fényintelligencia) tartományát.

Sokféleképpen tudjuk megfogalmazni a választ. Lássuk mit is jelent ez tulajdonképpen a jelen megközelítésünk által. Leegyszerűsítem a képletet hétköznapi példákkal és arra, amit most itt szükséges megértenünk.

Miért nevezzük a kristályokat vagy magunkat is intelligensnek, miért vagyunk azok, mit jelent ez?

Intelligens:

Intelligencia = önálló tudat.

Egy intelligencia képes önálló tudattal, tudatossággal kapcsolódni egy másik intelligenciához, külső forrásokhoz.

Képesek vagyunk, önálló tudattal, tudatossággal kapcsolódni egy külső forráshoz.

Kristályok képesek intelligenciájukkal, azaz önálló tudatukkal kapcsolódni bármely külső forráshoz, intelligenciához.

Külső források: angyalok, mesterek, felsőbb szintjeink (még ha sajátjaink is, jelen emberi tudatnak külső forrásként indul el a megismerésük), kristályokhoz vagy bármelyik másik emberihez, stb.

 • Vagyis, az intelligens léthordozó közeg fényszálbekötései táplálják a különböző dimenzió szintek plazmikus rendszereit, ahol a mintavételezéseket követően folyamatosan változó szivárványfrekvenciákon keresztül leképződik az energiaáramlat a legfelsőbb szintről a célszintig.

Különböző szinteknek megfelelően vannak jelen különféle halmazállapotok, melyekben létezünk, melyeknek megfelelően, melyek által, kölcsönösségre alapozva mozgunk. Amikor magát a kristálytudatosságot vesézzük ki, ez a képlet előtérbe kerül újra mind ebben, mind másik formában, ezért itt nem részletem ki.

A mondatot elemezd ki magadnak. Használd a képzelőerődet, ahogyan olvasod.

Multidimenzionális:

 • Minden szintet, síkot, dimenziót átfog, ugyanazon dolognak többdimenziós, holografikus lenyomataiként.

 • Minden szinten létezik a megfelelése, kivetülése.

 • Egyszerre, egy időben történik, egyazon létpillanatban jelenlévő, megnyilvánuló történések halmaza.

 • Egyazon pillanatban megvan mindennek a célszíntere/céldimenzióra leképzett, alkalmazásra átadott energiaegyvelege is. Mindent ami történik, amiért jelen vagyunk, azt ide a fizikai síkra akarjuk leképezni.

 

Vegyük például csak a saját részeinket. Lásd, ahogyan jelen vagy végig felfelé minden szinten. Felettes Éned is Te vagy, egy magasabb kivetülésed. Vagy az Isteni Én, Felsőbb Intellektuális, 4. Dimenziós, 5. 6. stb. Éned és még sorolhatnám a Felsőbb Létig akár.

Ha könnyebb, példaként vegyél egy 10 emeletes házat, ahol minden emeleten álltok, áll egy részed.

Kiragadunk a folytonos áramlásból egy részegységet.

Képzeld el, ahogyan az információ, energia áramlás, EGY LÉTPILLANAT történik meg. Ennyi az ideje. Egyetlen pillanat alatt átáramlik mind a 10 emeleten és rajta lévő szintjeiden és egy pillanat alatt nyilvánul meg. Miért van külön jelezve, hogy a szinteken is? Olvasd vissza fentebb.... A fényszálbekötéseink, azaz pályasávunk és útvonalaink, amin haladunk kitölt egy teret, fejlettségi szintünknek, jogosultságunknak megfelelően. Minden emeleten kitöltött terekben szintén tud egy másik intelligens léthordozó közeg mozogni. Egymástól, egymásra építve vételezzük a szükséges mintázatokat, melyek táplálnak és utat mutatnak. Ugyanakkor, Mi magunk is tápláljuk a többi léthordozót, ill. dimenziókat, mivel minden egyes pillanat mozgása, jelenléte táplálék és maradandó(akasha). Szivárványfrekvencia-energia későbbi részekben lesz érintve a Fényintelligenciával közösen, amikor a kristályok tudatossága lesz a célismeret.

Céldimenzió/célszint: számunkra a fizikai sík és ide történő leképződések sorozata. Az MD (multidimenzió) összesítésében megjelenik egy kifejezés- egyveleg, energiaegyveleg. Igen az, mert ne felejtsük, hogy minden szinten érintkezik a részeinkkel és már nem azonos a kiindulási mintázattal. Minden szint reagál rá, minden szint saját reakcióba kerül vele. MD kommunikációnál folyt.köv.

 

A kristályenergia - amit neveznek az univerzum ragasztó anyagának is – a multidimenzionális rendszernek megfelelően szintén jelen van minden szinten, dimenzióban, térben, időben. Nincs olyan szegmense a „világnak”, ahol ne létezne, ne lenne valamilyen formában megnyilvánulva. Mindent összefog, áthat.

Továbbá, nemcsak maga az energia minősége van jelen, mint kristály-léthordozó közeg, hanem ezen energiafrekvencián belüli módosított részegység, mint pl. kristály lények, kristály angyalok, kristálylétező, mint istennői minőség, pl Lady Ametiszt. (Hívd be, ismerd meg! Később még lesz említve).

Mindezek tudatában feladatod, hogy helyettesítsd be a fenti információknak megfelelően a kristálylétet is, általánosan, ahogyan látod, hogy Te, vagy valamely szinted érintkezik vele, mint másik létközeggel, figyeld meg belsődben a kapcsolatot és áramlást. Érdemes Felsőbb Énedet és Segítődet megkérni, hogy támogasson a mintavételezésedben (meditációdban most).

Majd intelligensen, azaz önálló tudattal kapcsolódsz egy másik intelligenciához, kristály lényhez, vagy akár egy fizikai! kristályhoz és így is vezesd végig a multi rendszeren. Szükséges eljátszanod ezekkel nemcsak azért, hogy megértsd és integráld az itt leírtakat, hanem mert ezek a gyakorlatsorok tágítják a tudatodat is.

 

Intelligens, multidimenzionális kommunikáció:

Ahol önálló tudatosság, áramlás és egyéb mozgás van jelen ott kommunikáció is van.

Folyamatos multikommunikációt folytatunk a külső forrásokkal és a tőlük érkező információkat fogadjuk. Ezt integráljuk az adott szinten, majd a finom-energetikai tulajdonságnak köszönhetően mindezt átkonvertáljuk a következő szintre.

Kétirányú ez a kommunikáció, így válik multidimenzionális kommunikációvá.

Az eddigiekből látjuk, hogy minden szinten igen célirányos munka folyik, egyfajta szüntelen folytonosság van jelen. Nézzük meg általánosítva:

 • Fentről a Felsőbb Létünktől (akiből, mint lélekrészek vagyunk, Nagylélek) kiindulva egy célirányos impulzus leérkezik hozzánk. Ez egy energia(információ)halmaz.

 • Mi erre valamiképpen reagálunk, majd visszacsatolást kezdeményezünk automatikusan, ezzel visszaáramoltatva a reagálásunkat a kapott energiára. Ez a visszacsatolás kiértékelésre kerül a változásainkkal egyetemben, mert ugye minden érkező csomag hat ránk a fejlődésünkre, utunkra.

 • A kiértékelés eredménye befolyásolja a további folyamatokat, áramlatokat, hogy milyen energiacsomag fog legközelebb leképződési lehetőséget kapni számunkra.

  (Itt megállnék egy megjegyzésre. Sokszor tapasztalom, hogy egyének zavartak, mert egyszer mondtak neki valamit és akkor miért nem úgy van, stb. Azért, mert a reakciója, mint pl. elfogadás, befogadás, hozzáállás, szemlélet, feladat teljesítés-orientáltság nem megfelelő, nem áll készen, stb. ok-okozati tényezők, reakciók miatt felfüggesztik, ill. menetesítik az egyént a feladat alól és mást kap, vagy máshonnan történő megközelítést.)

 • Finom-energia biztosítja az áramlást a szinteken, szintek között és a folyton változó szivárványfrekvencia.

A MD kommunikációt most más szempontból is megvilágítjuk. Kapsz egy impulzust. Fentről átmegy minden szinteden és minden szinted reagál. Ezt már tudjuk, de most lassítsd le a folyamatot, az egy létpillanatot. A szintek magukévá teszik az impulzust. Minden szinted-részed rendelkezik egyfajta „ÉN tudattal” is a kollektíven kívül. Ezzel az Én tudattal is reagálnak és bizony nem mindig úgy, ahogyan el lenne várva, ill. ahogyan kellene, mert esetleg alatta, felette lehet, hogy valamely rész reakciója egy blokkot okozott, vagy egy másik impulzussal reagált, azt küldte tovább az eredetivel. Bármi megtörténhet, rengeteg változat lehetséges. Bár legtöbbször az ember az, aki nem azonosan reagál az impulzusra és a visszacsatolás alatt történik módosulás vagy blokk, mert bizonyos rész nem képes elfogadni, akár egy aspektust, vagy fél a következményektől. Leginkább a változás félelme és felelőssége és főleg annak következménye tartja vissza, módosítja az embert. A visszacsatolás reakciószintjét-célját a Segítőkkel együtt végzik a szintjeid, Felsőbb Léted és annak megfelelően küldenek le újabbat. Folytasd a levezetést!

A kristályok is különféle alakzatban képesek a kommunikációra. Csak egy példa: fizikai kristályok szintén MD kommunikációban vannak a Forrással, a Kristályforrással (koncentrált közeg a Forrásból), saját telepükkel, a kollektív tudatukkal, az emberrel és szintjeikkel.

Egyik kommunikációs csatornájuk az emberrel kapcsolatosan pl. a 13. DNS szál, ami a párhuzamos részeink Felsőbbrendű Énjeinek van kialakítva, melyen keresztül kommunikálnak az Ének egymással. Már maga ez a szálon keresztül is folyamatos MD kommunikáció áramlás van és segíti elő a munkát. Vagy szerintetek honnan ismerik a kristályok az emberek személyes akasháját? A kristályok elsődlegesen a Felsőbbrendű Énekkel dolgoznak közösen és közvetítenek le. Ezen a szálon keresztül olvasnak le minket. Ezt az információt is rakd be az eddigiekbe: szintek, dimenziók, létközegek, szivárvány frekvencia, stb.

Minden eredet a saját létének, frekvenciájának megfelelően van jelen az MD-ben.


 

Szólj az Énednek és Segítődnek, hogy segítse az éber meditációdat, hogy lásd a finom közeget. Engedd szárnyalni a tudatodat.

Finomenergia:

 • Rugalmas átviteli közeg, amely biztosítja a különböző szintek energiaminőségeinek különféle mozgását, mint harmonikus egyesítését, továbbíthatóságát, leképzését különböző szintekre.

 • Maga ez az energia, ez a közeg finom és alakítható szerkezetének jellemzőjét adja a megszámlálhatatlanul sok és sokféle típusú bekötési, csatlakozási pont.

 • Folyton változó mikro-mátrixként halad szintről szintre az áramoltatás során.

Ámbár a következő példa nem igen helyén való, mégis hasonlatosságot vonok az emberi vérkeringési rendszer, -hálózat között és a finom-energetikai közeg között. Egy áram, ami szállítja szintek, közeget között az információt.

Foglald össze saját szavaiddal, hogy mi a Kristály Intelligencia!

Például:

Egy minden szintet, dimenziót átfogó, minden szinten, dimenzióban létező kivetülési hordozó, finom, rugalmas, átalakító közeg és önálló (intelligens) tudatossággal jelen lévő létező, mely erősen hordozza a Fénytudat szivárvány kivetülését és folyamatos MD kommunikációban van saját léthordozó közegével és egyéb külső forrással.........................

Sokféleképpen tudnánk összegezni a jelentését, azonban a lényege, hogy tudjuk miről van szó.

Alkoss saját mondatot, saját szintednek, tendenciádnak megközelítéséből.

A részletek, melyekben hiányt lehet észrevenni, a továbbiakban betömjük a lyukakat.

Kérek mindenkit, hogy elmélkedése során az eddigieket és a továbbiakat is többféle szempontból közelítse meg. Adott egy kiindulási rendszer, azonban mindenre igaz az alap. Önmagunk feltérképezése a fő célunk és következő szintre történő lépésünk. Nem az a cél, hogy elolvassuk és átfussuk, mert abból semmi nem fog integrálódni, ezáltal sem megnyilvánulni az életünkben, sem pedig fejlődés nem lesz belőle.

Folyt.köv.

Kellemes tanulást és integrálást!

Anita

 
 
....................

Egy jó tanító, soha nem a saját meggyőződését erőlteti a tanítványra, hanem azon van,

hogy ismerete, tudása által és annak segítségével, a tanítványnak saját meggyőződése alakuljon ki. (J)

 
.......................

lótusz

 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Energiarendszer
 
Gyakorlatiasság
 
Tanok
 
Egyéb
 
Ajánlom
 
Filmek
 
........................

Holdnaptár

 
..........

 
Kártyák
 

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG